Bärnsten

Bärnsten med mygga

Bärnsten med inkapsladmygga

Om man promenerar längsmed Skånes södra och västra kust så kan man finna bitar av bärnsten som kommer från Östersjöns botten och som har flutit upp till ytan och sedan spolats iland. Bärnstenen kommer från kådan av olika träd och är en populär smyckesten. Även om vi finner en hel den av denna vackra sten vid Skånes kuster så är det omkring Baltikum som den finns som allra mest. Den här stenen kan ha många olika färger och den mest kända är den gulaktiga varianten som kan inkludera bubblor som bildats av gas och som till och med kan inkludera växter och insekter som har kapslats in under kådans förhårdningsprocess. Det finns bärnstenar som är helt genomskinliga och dessa kan man missta för andra typer av stenar.

Hur vet man om det är bärnsten?

Om man finner en sten som man tror kan vara bärnsten så finns det sätt att ta reda på om det verkligen är det. Det kan ju vara så att man bara har hittat en brun skärva från en glasflaska som har slipats av vågor och sand. Flyttestet är det enklaste. Man tar ett glas vatten och blandar i några matskedar salt. Sedan så lägger man i stenen för att se om den flyter eller inte. I och med att bärnstenen har en densitet som ligger på omkring 1,05 till 1,09 så kommer den att flyta i saltblandningen. Man kan också se att det är bärnsten genom att utsätta den för ett vasst föremål som en nål som man har upphettat. När bärnstensmaterial utsätts för hetta så kommer det att lukta kåda.

Stenen som kan brinna

Namnet på den här stenen avslöjar att den faktiskt kan brinna. Namnet bärnsten kommer nämligen från plattyskans börnsteen, börnen är plattyska för att bränna och steen är sten. Man gav stenen detta namn för att den kan fatta eld och brinna.

Som smycke

Det är mycket populärt med bärnsten som smycke och så har det varit länge. Man har även tillverkat detaljer som munstycken till cigarrer av detta material. Idag så finns det många förfalskningar som är gjorda av plast. När det gäller äkta bitar bärnsten så är det förstås så att varje bit är unik och därför så måste den hanteras utifrån sina egna egenskaper. Det gör att man inte så lätt kan massproducera identiska smycken av verklig bärnsten.

Den som är intresserad av att finna verklig bärnsten bör ta sig till södra Skåne i Falsterboområdet direkt efter en storm. Då kan det nämligen ha spolats iland bärnstenar. Men det gäller att vara på plats i tid. Entusiaster kan ta sig till stränderna mitt i natten för att vara först på plats och plocka upp de vackra bitarna som sedan kan användas för att skapa smycken med.