Ädelstenar

Diamanter är ädelstenar

Diamanter

När man talar om ädelstenar så menar man för det mesta de stenar som man använder för smycken men vid närmre eftertanke så finns det ju gott om vackra stenar som man inte nödvändigtvis smyckar sig själv med. En gång i tiden så gjorde man skillnad mellan de hårdaste stenarna som diamanter, safirer och rubiner och de mindre hårda stenar. De hårdaste kallade man för ädelstenar och de mjukare för halvädelstenar. Idag så definieras alla stenar som passar som prydnadsföremål eller som smycke som ädla, men det är klart att det finns stora skillnader vad gäller pris och status mellan de olika stenarna.

Ädelstenarnas ursprung

Ädelstenar kan ha olika ursprung. Det finns stenar med organiskt ursprung som i grund och botten är mineraler eller bergarter och så finns det stenar som kommer från djur- och växtriket som till exempel bärnsten som består av kåda och som till och med kan inkludera insekter. Ju sällsyntare en ädelsten är, desto större värde kommer den att ha. Det finns dock vissa myter omkring en del av stenarna som till exempel diamanten. Diamanten är den populäraste ädelstenen då det handlar om exklusiva smycken och man får ofta intrycket av att det finns få diamanter i världen men så är det inte riktigt. Faktum är att gruvor i länder som Ryssland är återhållsamma med att släppa ut alla stenar på marknaden samtidigt för att priserna fortsatt ska förbli höga.

Ovanliga stenar

Nu är det förstås så att en del ädelstenar är mycket ovanliga och då särskilt diamanter. När man talar om en rosa diamant med perfekt färg och klarhet så är detta inte något som ligger på lager i diamantgruvor världen över. Detsamma kan man säga om ovanligt vackra safirer, smaragder och rubiner med naturlig färg. En annan sak som påverkar är förstås hur stor en sten är. En riktigt stor ädelsten som har en form som gör det enkelt att skapa en färdig smyckesten av den är oerhört eftertraktad.

Äkta stenar

Idag så tillverkas det ädelstenar som också är väldigt vackra och som lekman så kan det vara svårt att se skillnad på en Svarowski kristall och äkta vara. För att man ska vara säker på att man får en äkta diamant så finns det erkända certifikat som GIA som anses vara världens främsta laboratorium som certifierar diamanter. EGL är ett annat laboratorium som ger certifikat som är populärt i Europa. När man köper dyra ädelstenar så är det viktigt att ta reda på om de är äkta så att man kan vara säker på att de behåller sitt andrahandsvärde. Kopior som marknadsförs som kopior kan vara av intresse men det är viktigt att man även här är noga med att ta reda på att man får god kvalitet för syntetiska diamanter och konstgjorda kristaller kan också kosta en ordentlig slant.