Fossil

En fossil med en ödla

Fossil av ödla

Fossiler är mycket spännande för de ger oss inblick i vad som har hänt på en plats långt tidigare. Enkelt sagt så kan man säga att fossil är avtryck i sediment som har stelnat och det kan röra sig om allt från ett djur som har fossilerats komplett eller spår från djur som blivit kvar som avtryck. Växter kan också bli till fossil som vi kan se i sedimentära bergarter. De här sedimenten kan skapas av oorganiska ingredienser som lera, aska från vulkaner och sand, såväl som från organiska material som kalkskal och torv.

Ett fossil blir till

Fossil kan bildas på lite olika sätt men ett händelseförlopp kan vara att sediment, som sand och lera, forslas till botten av vattendrag, sjöar och hav. Sedimentet lagras och mellan lagren så kan det hamna djur som till exempel fiskar. Djuren begravs och blir en del av sediment som kan bli flera kilometer tjocka. När sedimenten förstenas så kan de begravda djuren och växterna omvandlas och blir till fossil. Djuret som begravts kommer att luckras upp och försvinna men mönstret blir kvar och det ger en mycket tydlig bild av hur djuret såg ut vilket är spännande för forskare som vill ta reda på mer om ett visst områdes historia och utveckling.

Olika slags fossil

Det finns lite olika typer av fossil och det som gör skillnaden är hur fossilet tillkommer. Man kan till exempel finna skal eller benmaterial i sediment som är mineraliserat och då är det egentligen inget fossil eftersom skalet och benmaterialet fortfarande finns kvar. Sedan så kan benmaterialet eller det som har gett avtrycket vara helt upplöst och hålrummet har själva avtrycket. Hålrummet kan också fyllas med material som kommer att mineraliseras.

Som konst

Fossil har länge inspirerat oss människor och många avtryck är väldigt vackra att se på. Därför så är det ganska vanligt att dess mönster används inom smyckeskonsten och även inom andra former av konst som textilkonsten. Man ska inte blanda ihop bärnsten som inkluderar döda insekter med fossiler eftersom det här är helt olika saker i och med att fossiler sällan har något kvar av det djur eller den växt som en gång låg lagrad i sedimentet som förstenades.

Var finner man fossil?

I Sverige så kan man finna fossil på olika håll och det är särskilt populärt att se närmre på avtrycken på Gotland. Gotlands berggrund är nämligen full av fossil och man kan finna avtryck av växter, bläckfiskar och olika slags fiskdjur då man kliver omkring bland stenar och raukar. Det är tillåtet att plocka fossil som man finner på Gotland men man måste vara försiktigt och inte börja knacka loss bitar av raukar som givetvis är fridlysta. Men finner man en vacker sten med avtryck av en snigel som levt för länge, länge, sedan så är det helt okej att plocka denna som en souvenir och dekoration.